Ruilen en retourneren

U heeft als consument het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de materialen geleverd zijn. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of per e-mail) op de hoogte te stellen de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitvoering van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.U kunt ook gebruik maken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.

Voorwaarden voor het gebruik van uw herroepingsrecht is dat het geleverde in originele staat en originele verpakking dient te verkeren (indien redelijkerwijs mogelijk), en op deze wijze retour aan ons gestuurd dien te worden. Retourzendingen die ongefrankeerd of onvoldoende gefrankeerd naar ons opgestuurd worden, zullen niet door ons worden geaccepteerd

De kosten die verbonden zijn aan de retourzending (ophalen bij de klant en terug naar depot) komen voor rekening van de klant en bedragen minimaal € 265. De goederen dienen binnen 14 dagen nadat u een beroep heeft gedaan op het herroepingsrecht aan ons te zijn overhandigd of binnen deze termijn naar ons te zijn verzonden en ontvangen.

U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Breure Sierbestrating maakt het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk over, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen door ons.

Tijdens de 14 kalenderdagen bedenktijd heeft u als consument het recht om de zaak te beoordelen en te proberen zoals u dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Dat betekent in het algemeen dat u het geleverde product ook mag uitpakken en zo nodig bekijken zoals u dat in de winkel ook mag. Zolang u als klant echter nog niet besloten heeft het product te houden, mag u het product niet gebruiken!

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Bijvoorbeeld een droger mag je bekijken maar er mogen geen kleren mee worden gedroogd. Een jas  mag men passen voor maatvoering, maar het is niet toegestaan een gehele dag de jas te dragen. De door ons geleverde materialen mogen niet eerst verplaatsen en/of gebruiken in de tuin.

Indien u een product bestelt en u bent er niet zeker van dat u het product wilt houden, raden wij u aan voorzichtig om te springen met het product en de verpakking. Indien u namelijk gebruik maakt van uw herroepingsrecht dient u als consument het product en de verpakking zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, het product en de verpakking in de oorspronkelijke staat bij ons aan te leveren.

Teveel bestelde of overgebleven materialen nemen wij helaas niet retour.

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Neem vrijblijvend contact met ons op.