Garantie

Breure sierbestrating levert alleen bestratingsmaterialen van A-leveranciers. Ondanks zorgvuldige kwaliteitscontrole in het productieproces kan er natuurlijk altijd iets mis gaan, wij zullen de klacht beoordelen en alles in het werk stellen om dit voor u op te lossen en samen met u te kijken naar een passende oplossing. Beschadigingen of productiefouten dienen binnen 7 dagen na levering aan ons kenbaar gemaakt te worden. Het is echter wel essentieel om u aan de volgende afspraken en voorschriften te houden;

Controle bij aflevering

• Controleer de producten bij aflevering en vóór aanvang van de werkzaamheden op juistheid, schade, breuk, kleur- en structuurverschil en corresponderende of opeenvolgende productiedata bij levering van meerdere pakketten van hetzelfde product.

• Bewaar/fotografeer de productsticker. Deze bevat belangrijke informatie zoals de productiedatum

• Bij constatering van gebreken aan de producten in de verpakking maakt u genoeg foto’s waaruit de aard, de oorzaak en de omvang van het probleem duidelijk blijken en neem direct contact met ons op.

• Bij onvolkomenheden graag foto’s op de pallet, zodat er aangetoond kan worden dat het om transportschade gaat. Mail deze dan naar [email protected], lossen wij het netjes en snel voor u op. 

• Als u verkeerd geleverde producten of producten met zichtbare gebreken toch verwerkt, dan accepteert u de producten zonder enig voorbehoud en is reclamatie niet meer mogelijk.

Controle bij uitpakken, verplaatsen en verwerken

• Pak de producten zorgvuldig uit en verplaats en verwerk de producten zonder deze te beschadigen.

• Controleer tijdens het uitpakken, verplaatsen en verwerken wederom de producten op juistheid, schade, breuk, kleur- en structuurverschil.

• Bij constatering van gebreken aan de producten tijdens het uitpakken, verplaatsen en verwerken staakt u onmiddellijk de werkzaamheden en maakt u genoeg foto’s waaruit de aard, de oorzaak en de omvang van het probleem blijken en neemt u direct contact met ons op.

Als u verkeerd geleverde producten of producten met zichtbare gebreken toch verwerkt, dan accepteert u de producten zonder enig voorbehoud en is reclamatie niet meer mogelijk.

Om aanspraak te maken op garantie van de leverancier is het belangrijk dat u de materialen verwerkt volgens de voorschriften en adviezen van het product en de aanwijzingen op het productinformatieblad van de leverancier, wat aan u is toegestuurd. Wij adviseren u nadrukkelijk om pas concrete plaatsingsafspraken te maken met de stratenmaker of hovenier wanneer de materialen daadwerkelijk geleverd zijn. Dan is er genoeg tijd om de materialen te controleren op correctheid en worden onnodige extra kosten en ongemak voorkomen als de bestelling onverhoopt niet naar wens blijkt te zijn

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Neem vrijblijvend contact met ons op.